ธปท.ใจดี เปิดโครงการล้างหนี้บัตรเครดิต เตรียมรอกันได้เลย

แบงค์ชาติเปิดนโยบาย หนี้เสียก่อน 1 มกราคม 62 วงเงิน 1 แสนบาท ผ่อนเพียง 1,200 บาทต่อเดือน นานถึง 10 ปี

โครงการคลินิกแก้หนี้ นโยบายเร่งด่วนนี้ จะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้ ของลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย และเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ ได้มีสิทธิในการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งเชื่อว่านโยบายนี้ จะทำให้ภาระที่ลูกหนี้จะต้องจ่ายต่อเดือน เหลือน้อยลงมาก ตัวอย่างเช่น หากลูกหนี้มียอดหนี้เป็นจำนวนวน 100,000 บาท ก็จะเท่ากับว่าผ่อนชำระขั้นต่ำเพียง 1,200 บาทต่อเดือนเท่านั้น และเช่นเดียวกัน ถ้าหากมียอดหนี้ 50,000 บาท จะผ่อนชำระเพียง 600 บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง

โดยจากการสอบถามไปยังบรรดาลูกหนี้ ก็พบว่า มีลูกหนี้อย่างน้อย 300-400 คน ที่แต่เดิมปรับโครงสร้างหนี้ไม่สำเร็จ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการผ่อนชำระหนี้ได้ ก็จะมีความสามารถแก้ไขหนี้ได้สำเร็จเพิ่มขึ้น โดยประมาณการณ์ไว้ว่าจะมีเพิ่มถึง 30%

ธปท.ใจดี เปิดโครงการล้างหนี้บัตรเครดิต เตรียมรอกันได้เลย
Scroll to top