บัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืน 2% ที่โฮมโปรแฟร์ หาดใหญ่

คุ้มที่ฝุด!! ชาวหาดใหญ่ห้ามพลาดเลย เมื่อช้อปที่โฮมโปรแฟร์หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.62 – 3 มี.ค.62 ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 2%

ก่อนอื่นอย่าลืมลงทะเบียน SMS ให้ถูกต้อง เพื่อขอรับสิทธิ โดยการลงทะเบียนจะลงทะเบียนแค่ครั้งเดียว และสามารถใช้สิทธิได้ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

0% ทั้งงาน หรือ รูดเต็มจำนวนรับเครดิตเงินคืน 2%

เงื่อนไข รับเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตกรุงศรี

 • จำกัดการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเลือกแลกคะแนน 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น 
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนจะแสดงในรอบบัญชีถัดไป นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีคำพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 02 646 3000
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

บัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืน 2% ที่โฮมโปรแฟร์ หาดใหญ่
Scroll to top